¡Bienvenidos!


Witamy na oficjalnej stronie Projektu „Santa Pola Kids”.

Czym się zajmujemy?

Tworzymy ilustrowane książeczki o mieście Santa Pola w Hiszpanii, które oprócz postaci tradycyjnej, przyjmą również formę e-booków. Warto w tym miejscu wspomnieć, iż pracujemy nad opracowaniem różnych wersji językowych. A wszystko po to,  aby zapewnić  dostęp do informacji w jak najbardziej przyjazny dla użytkownika sposób.

Publikacje mają na celu wzbudzenie zainteresowania  elementami historii miasta Santa Pola, kulturą oraz walorami naturalnymi regionu.

Książeczki są bogate w ręcznie malowane ilustracje, dzięki czemu przykuwają uwagę najmłodszych odbiorców. Nie oznacza to jednak, że ​​ są przeznaczone wyłącznie dla dzieci. Zawierają atrakcyjne i przydatne treści również dla dorosłych. Stanowią zbiór najciekawszych informacji o mieście. Mogą być używane przez nauczycieli i rodziców jako pomoc dydaktyczna. Turystom natomiast posłużą jako oryginalna pamiątka z wakacji lub prezent z podróży.

Projekt zakłada także włączenie czynnika wspomagającego naukę języków obcych. Nie bez znaczenia jest fakt, że szczególne miejsce mają u nas publikacje w języku walenckim. W końcu jesteśmy w Walencji 😊 

Obecnie program jest w fazie rozwoju i wdrażania. Bądźcie cierpliwi i wyrozumiali. Niebawem wszystko stanie się jasne.   

 

Qué hacemos 


Creamos libros ilustrados sobre la ciudad de Santa Pola en España, que, además de la forma tradicional, también tomarán la forma de libros electrónicos. Vale la pena mencionar aquí que estamos trabajando en el desarrollo de versiones en varios idiomas. Y todo ello para garantizar el acceso a la información de la forma más amigable posible. 


Las publicaciones tienen como objetivo despertar el interés por elementos de la historia de la ciudad de Santa Pola, la cultura y los valores naturales de la región. 


Los libros son ricos en ilustraciones pintadas a mano, gracias a las cuales atraen la atención del público más joven. Sin embargo, esto no significa que solo estén destinados a niños. Contienen contenido atractivo y útil también para adultos. Son una recopilación de la información más interesante sobre la ciudad. Los profesores y los padres pueden utilizarlos como material didáctico. Los turistas, por otro lado, lo pueden utilizar como un recuerdo navideño original o un regalo de viaje. 


El proyecto también asume la inclusión de un factor de apoyo al aprendizaje de lenguas extranjeras. No deja de ser significativo que las publicaciones en valenciano ocupen un lugar especial aquí. Por fin estamos en Valencia 😊


Actualmente, el programa está en desarrollo e implementación. Sea paciente y comprensivo. Disponible muy pronto.


 
 
Para colorear 🎨:

by Lucia 💓💪🅡